Na czym polega zespół bezdechu sennego?

Bezdech senny lub zespół obturacyjnego bezdechu sennego jest zaburzeniem wentylacji nocnej spowodowanym nieprawidłowo częstym występowaniem przerw w oddychaniu. Zespół ten jest spowodowany powtarzającymi się epizodami niedrożności dróg oddechowych w tylnej części gardła.

Nienaturalnie częste nocne przerwy w oddychaniu. Leczenie bezdechu.

Zespół ten charakteryzuje się występowaniem nienormalnie częstych epizodów przerwanego (bezdechy) lub zmniejszonego (hipopnea) oddychania podczas snu. Te przerwy w oddychaniu trwają od 10 do 30 sekund lub dłużej, występują co najmniej 5 razy na godzinę snu i mogą się powtarzać około 100 razy w ciągu nocy.
Wynikają one z powtarzających się całkowitych lub częściowych niedrożności przewodów oddechowych w tylnej części gardła, występujących podczas snu.
To zmniejszenie lub przerwanie wentylacji podczas snu powoduje brak tlenu. Mózg reaguje i osoba budzi się, aby wznowić oddychanie. Te przebudzenia są krótkotrwałe: nazywane są “mikroprzebudzeniami” i osoba nie jest ich świadoma.
Zespół ten wiąże się z nocnym chrapaniem i sennością w ciągu dnia, co jest konsekwencją bardzo zaburzonego, szarpanego i złej jakości snu.
Znacznie rzadsza postać bezdechu sennego to zespół centralnego bezdechu sennego. Zespół ten występuje, gdy zaburzona jest kontrola mózgu nad wentylacją; może to mieć miejsce w przypadku niektórych chorób, takich jak ciężka niewydolność serca.

Konsekwencje bezdechu sennego w ciągu dni.

Bez dobrej jakości snu, osoba z bezdechem sennym często odsypia w ciągu dnia i często zasypia w sposób niekontrolowany. Ma trudności z koncentracją, problemy z pamięcią i koncentracją , zaburzenia nastroju; nie może być efektywny w domu, w pracy lub w społeczności.
Ze względu na obniżoną czujność, wskaźnik wypadków samochodowych i wypadków w pracy jest wyższy u osób z bezdechem sennym niż u osób bez bezdechu sennego, z powodu nadmiernej senności w ciągu dnia.
W perspektywie długoterminowej zespół obturacyjnego bezdechu sennego zwiększa śmiertelność, szczególnie z przyczyn sercowo-naczyniowych. Sprzyja występowaniu:

 • wysokiego ciśnienie krwi;
 • choroby wieńcowej;
 • niewydolności serca;
 • zaburzeniu rytmu serca;
 • udaru.

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego jest bardzo często związany z następującymi schorzeniami:

 • nieprawidłowości w zawartości tłuszczu we krwi;
 • cukrzyca;
 • zespół metaboliczny.

Czynniki sprzyjające bezdechowi sennemu.

Czynniki, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych sprzyjają powstawaniu bezdechu sennego.

 1. Nadwaga i otyłość.
  Jest to główny czynnik ryzyka. 70% osób z bezdechem sennym ma nadwagę. Ryzyko wystąpienia wzrasta dodatkowo, jeśli dana osoba jest otyła. Bezdech senny obserwuje się również u otyłych dzieci i młodzieży;
  wiek: bezdech senny jest częstszy z wiekiem i szacuje się, że problem ten dotyczy 30% osób powyżej 65 roku życia;
 2. Płeć.
  Mężczyźni są dwukrotnie bardziej narażeni niż kobiety. Częstość występowania wzrasta jednak po menopauzie.
 3. Inne czynniki ryzyka.
  Mniej lub bardziej trwała niedrożność nosa, w wyniku problemów laryngologicznych, operacji, alergii itp.; nieprawidłowości w wielkości i położeniu szczęki (np. zbyt mała żuchwa), języka (bardzo duży język) i podniebienia (języczek, migdałki itp.); alkohol, środki uspokajające i tytoń, które mogą nasilać objawy.